TRIVIUM 2019 | PROGRAM|M

Programm | program 2019

TRIVIUM | tri poti | drei wege

auf dem Hemmaberg | pri sv. Hemi

 

so nah am stamm | iz roda v rod

Mittwoch | sreda 14.8.2019

um | ob 18.30 h

Franz Glaser – Führung durch das frühchristliche Pilgerheiligtum | ogled zgodnjekrščanskega romarskega svetišča

um | ob 20.00 h

Suse & Peter Krawagna – Bilder | slike

Dominik Srienc – liest aus seinen Werken und aus dem Nachlass seines Großvaters Mirko Srienc | bere iz svojih del in iz zapuščine svojega starega očeta Mirka Srienca

Mira, Sara & Janez Gregorič – Musik | glasba

Gunter Schneider – Auftragskomposition | skladba po naročilu

Einladung / vabilo PDF

 

BESCHREIBUNG | OPIS

Die spartenübergreifende und grenzüberschreitende Begegnung von Künstlern aus der Alpen-Adria-Region TRIVIUM wird im Jahr 2019 zum  20. Mal ausgeführt.

Am 14. August 2000 wurde auf Initiative des Gitarristen Janez Gregorič das erste TRIVIUM durch den Veranstalter SKD Globasnica (Slovensko kulturno društvo Globasnica / Slowenischer Kulturverein Globasnitz) durchgeführt. Gemeinsam mit den Mitbegründern Fabjan Hafner (Literatur) und Rudi Benetik (Bildende Kunst) ist somit seit dem Anbruch des neuen Millenniums ein alljährliches Treffen kreativer Köpfe aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur und Musik geschaffen worden, die sich am Vorabend des „Großen Frauentages“, wie das Fest Mariä Himmelfahrt im Volksmund heißt, in der Wallfahrtskirche auf dem Hemmaberg oberhalb von Globasnitz / Globasnica zum künstlerischen Austausch begegnen. Der Kult-Ort unweit der heilkräftigen Quelle wird dadurch alljährlich einen Abend und eine Sommernacht lang zum Kultur-Ort.

Das TRIVIUM 2019 steht in Zeichen des 20.Treffens auf dem Hemmaberg und es ist in den 19 Jahren seit dem Beginn dieser Veranstaltung im Jahr 2000 eine neue Generation herangewachsen. Darum nehmen wir das in Wechselwirkung zueinander stehen zweier Generationen als Ausgang und Anregung für die Musik, die Bildende Kunst und die Literatur. Es ergibt sich daraus ein familiäres Treffen, das die Frage nach dem Vererben und Erwerben aufwirft und den Betrachter wie auch Zuhörer mit auf den Weg nimmt.

Večpanožno in čezmejno srečanje umetnikov iz alpsko-jadranske regije  TRIVIUM bo leta 2019 potekalo že dvajsetič.

14. augusta 2000 je na pobudo kitarista Janeza Gregoriča prireditelj SKD Globasnica (Slovensko kulturno društvo Globasnica) povabil na prvi TRIVIUM. S soustanoviteljema Fabjanom Hafnerjem (literatura) und Rudijem Benetikom (likovna umetnost) so tako poskrbeli za umetniško srečanje ustvarjalcev na področju likovne umetnosti, literature in glasbe, ki se od začetka novega tisočletja redno srečujejo vsako leto na predvečer »Velikega Šmarna«, ali po domače »Gospojnice«, v romarski cerkvi na Sveti Hemi nad Globasnico. Prastaro svetišče tako iz leta v leto postane vsaj za trajanje večera in poletne noči srečevališče, kjer se umetniške zvrsti dotikajo, stikajo in vzajemno oplajajo.

Zgodovinski kraj omogoča s to prireditvijo, ki poteka dosledno v obeh deželnih jezikih, pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. Vsako leto so vsi sodelujoči vabljeni, da se umetniško ukvarjajo z izbrano temo. Številne dokumentacije pričajo o tem umetniškem soočenju. Mnogo prezgodaj umrli soustanovitelj Fabjan Hafner je v zvezi s „Trilogijo TRIVIUM 2016-2018 fern der heimat/zdoma, heimwärts/domov, daheim/doma« pravilno poudaril: Kot je menda obče znano, umetnost ne nastaja v brezzračnem prostoru. S seizmografsko občutljivostjo se odziva na vse premike v družbi in v ljudeh. Posebna pretanjenost ustvarjalcev omogoča tako poglobljen popis dejanskega stanja kakor tudi navdihnjen pogled v prihodnost.

TRIVIUM 2019 naj sledi temu vodilu in dostojno obeleži 20. srečanje. V 19 letih po prvem srečanju leta 2000 je zrasel nov rod in zaradi tega bo vzajemno vplivanje med dvema rodovoma predstavljalo izhodišče in navdih za glasbo, likovno umetnost in literaturo. Na ta način bo nastalo družinsko srečanje, na katerem si bodo umetniki zastavili vprašanje, kaj je podedovano in kaj pridobljeno, pri iskanju odgovora pa jih bodo na njihovi poti pospremili gledalci in poslušalci.

Janez, Sara, Mira Gregoric, Foto Lidija Gregoric