SPONSOREN | SPONSORI

Wir danken allen Sponsoren und Förderern herzlich!
Velika zahvala velja vsem sponzorjem in podpornikom!

Ebenso bedanken wir uns bei allen Freundinnen und Freunden, die ehrenamtlich wichtige Arbeit leisten.
Prav tako pa bi se radi zahvalili vsem prijateljicam in prijateljem, ki so nam s svojo častno službo v neprecenljivo pomoč.