Ustanovitev slovenskega kulturnega društva v Globasnici

Slovensko kulturno društvo Globasnica so ustanovili 3. maja leta 1903 z imenom Slovensko izobraževalno društvo. Pobudnik ustanovitve društva je bil globaški kaplan Ivan Hojnik, ki je izrazil potrebo po njegovi ustanovitvi na ustanovitvenem občnem zboru: „… poudarja korist ustanovljenega društva in dokazuje njegovo potrebo posebno za naš okraj, kjer se je že začel širiti nemcizem. On naglaša, da se mi moramo z rokami in nogami opreti nemškemu nasilstvu in to prvič iz verskega in drugič iz domoljubnega ozira …“
Ivan Hojnik je v Globasnico prihajal čez hribe po strmi, težko prehodni poti od Sve∂tega Jakoba, na današnji slovenski strani državne meje. Sprva je hodil peš, kasneje s konjem. Vračal se je v poznih večernih urah po sejah, hoda pa je bilo za dobrih pet ur.
Ob ustanovitvi je imelo društvo 27 članov, v prvi odbor društva pa so bili izvoljeni Ivan Hojnik, kaplan v Globasnici, Ferdo Krajger, posestnik v Štebnu, France Čebul, tajnik v Globasnici, Ivan Cirgoj, posestnik v Globasnici, Karol Harih, posestnik v Globasnici, Jurij Hutter, p.d. Podev v Globasnici in France Uranšek, čevljar v Globasnici. Prvi predsednik Slovenskega kulturnega društva je bil Ivan Hojnik.

wurden die Ziele des Vereines definiert. Mit allen Mitteln wollte man sich gegen die Germanisierung auflehnen und das slowenische Wort pflegen. Der Erhalt der nationalen Identität war zur Zeit der angespannten politischen Situation oft Stein des Anstoßes. Der Verein hatte in seiner Geschichte verschiedene Namen: Slowenischer Bildungsverein (vor dem Weltkrieg), Slowenischer Kulturverein Matjaž (1946), Katholischer Kulturverein Globasnitz (1949) und seit 1973 trägt er den heutigen Namen. 1922 trat der Verein dem Slowenischen christlich-sozialen Kulturverband bei, heute ist er Mitglied beim Christlichen Kulturverband.

Društvo je od ustanovitve sledilo besedam svojega pobudnika. Prav zaradi jasno izraženih ciljev, povezanih z ohranjanjem narodne identitete, je bilo v času zaostrenih političnih razmer in v prelomnih zgodovinskih trenutkih, pogosto kamen spotike. Leta 1946 se je iz Slovenskega izobraževalnega društva preimenovalo v Slovensko prosvetno društvo Matjaž, leta 1949 v Katoliško prosvetno društvo Globasnica, od leta 1973 pa nosi današnje ime. „Vsi so rekli, da bomo lažje meli, če bomo kot krščansko, katoliško društvo nastopali, ne pa kot slovensko, na uradih in tako naprej. In potem, ko smo bili že malo naprej in smo se že upali, smo rekli: mi narobe delamo, če zgodovino pogledaš, in prestav∂š v nemščino, smo samo Katholischer Kulturverein in se ne vidi, da smo slovensko, potem smo zaradi tega spreobrnili, da bomo tud v zgodovini kazali, da smo bli slovensko kulturno društvo …“ (Alojz Gregorič)
Leta 1922 je društvo pristopilo k Slovenski krščanski zvezi v Celovcu, sedaj spada pod okrilje Krščanske kulturne zveze.

Close Menu