predsednica: Marija Markitz
podpredsednik: Branko Hudl
tajnica: Anka Jernej
namestnik tajnice: Janko Golavčnik
blagajnik: Danijel Gregorič
namestnica blagajnika: Štefka Müller-Kordesch
odborniki:

Angelika Igerc
Gretka Gregorič
Lidija Gregorič
Marko Gregorič
Julija Hudl
Martina Hutter
Rado Markitz
Simona Markitz
Benjamin Smrečnik
Matevž Smrečnik
Daniela Zankl

Close Menu